Deutsch

Zakládání společností

Zakládání společností - také za hranicemi!

Fáze zakládání je důležitou fází Vašeho podnikání, ve které musí být přijaty důležitá rozhodnutí a přípravy. Dobrá příprava znamená rozhodující podíl na budoucím úspěchu.

Pokud právě máte v úmyslu založit společnost, potom Vám nabízíme solidní poradenství a kompetentní doprovod v této významné fázi Vašeho podniku. Snažíme se sladit naše služby individuálně s Vašimi požadavky a máme pro tuto potřebu pro Vás nachystaný balíčky služeb. Kooperujeme se spolupracujícími notáři a právníky, takže naše balíčky postačí od jednoduchého poradenství, až ke kompletnímu převzetí veškerých zakladatelských aktivit.

Také Vás rádi podpoříme specifickými službami, které překračují zakladatelské aktivity. Zakládání společností v České republice a Rakousku patří k našim základním kompetencím. Na základě našich kompetencí s ohledem na tyto země, jsme co nejlépe připraveni rozšířit naš žádaný "All-in plus" balíček, o aktivní podporu při Vašem plánovaném vstupu na trh.

Vaše plus: Vyberte si balíček zcela dle Vašich požadavků a obdržíte od nás všechny služby, které mají souvislost se založením Vaší společnosti. Převezmeme všechny zakladatelské aktivity, takže budete mít dostatek času se věnovat vstupu Vašich služeb a Vašich produktů na trh. S podporou zkušeného partnera na Vaší straně se vyvarujete chyb, za které se mnohdy draze platí!

Tisk stránky