Deutsch

Sanace projektů

Co můžete udělat, když máte pocit, že s Vaším projektem něco není v pořádku?

Projekty s potřebou sanace nejsou bohužel žádnou vzácností. Změněné ekonomické rámcové podmínky, nedostatečné definování cílů, nedbalé vedení projektů a týmu, nedostatek odpovědnosti jakož i častá lhostejnost managementu vedou k tomu, že se projekt ocitá v nesnázích.

Typické náznaky potřeby sanace se na začátku projevují často skoro nepozorovaně a mohou to být tyto:

  • realizace byla zahájena, ale vázne
  • realizace vykazuje časové odchylky od plánu
  • Váš projekt je téměř ukončen, ale skutečný konec se nedostavuje
  • úmysl byl ukončen, neobjevily se však žádné výsledky
  • použití finančních, personálních a jiných zdrojů vykazuje odchylku od plánu
  • přes opakující se snahy z Vaší strany Vám od odpovědných osob nejsou sdělovány jasné a jednoznačné informace ke stavu projektu

Klíčová otázka již byla uvedena: Co můžete udělat, když máte pocit, že s Vaším projektem není něco v pořádku? Zachovat klid je dle zkušeností v každém případě nejdůležitější. Unáhlené závěry a přiřknutí viny jsou v každé kritické situaci většinou zrovna tak málo účelné a účinné, jako nezahájení aktivit ke zlepšení. Úspěšné sanace projektů vyžadují rychlé ale uvážlivé jednání. To však znamená často nový začátek s ohledem na předložené zkušenosti.

Rádi převezmeme Váš projekt, který se ocitl v nesnázích. První krok, na který klademe důraz, je zjištění vhodnosti sanace v rámci projektového auditu. Je-li určena vhodnost, pak jsou odvozeny, rozhodnuty a realizovány všechny žádoucí opatření k dosažení sanačních cílů.

zvetsit sanaci.gif

Vaše plus: Rádi se ujmeme Vášeho projektu, který se ocitl v nesnázích. Jako vnější aktéři zanalyzujeme Váš projekt důkladně a objektivně. Společně s Vámi  určíme sanační cíle a postaráme se o potřebnou informovanost Vašeho managementu, aby byl bezpodmínečně dosažen cíl projektu. S nutnou kreativitou a s žádoucími schopnostmi prosadit se, zrealizujeme společně všechny nutné kroky, takže Váš projekt bude úspěšně ukončen.

Tisk stránky