Deutsch

Projektový management

Co je projektový management?

Bienenstock_PM.jpgProjektově orientovaná činnost a péče o projekty má v současné době stále větší význam. Příčinami jsou stále rozsáhlejší úmysly s nejnověji stanovenými cíli, které mají co nejvíce šetřit finanční prostředky a mají být zrealizovány v nejkratší možné době.

Obvyklé organizační formy jsou stále častěji přetěžované těmito realizačními cíli. Následky jsou dalekosáhlé - oslabení úmyslu, nedodržení termínu, překročení rozpočtu u finančních a personálních prostředků, nedostatečné dosažení cíle nebo nedosažení cíle.

Projektový management je systematický způsob za použití flexibilní struktury, která slouží k realizaci projektů a úkolů s projektovým charakterem. K odpracování stále se opakujících rutinních činností není projektový management vhodný. Takové činnosti mohou být odpracovány většinou efektivněji a účinněji v klasických hiearchických organizacích v rámci rutinních procesů.

Tisk stránky