Deutsch

Projektově-portfóliový management

Projektportfoliomanagement.jpgPod pojmem "projektově-portfóliový management" (také multiprojektový management) se rozumí centrální správa různých projektů v podniku managementem, jehož činnost se opírá o projekty, nebo v podniku, ve kterém činnost managementu má projektový charakter. Důvody pro činnost projektově-portfóliového managementu jsou většinou tyto:

  • zdokonalení koordinace a řízení paralelně běžících projektů
  • využití synergického efektu a vyvarování se dvojí práce
  • identifikace a koncentrace na správné (tzn. nejefektivnější) projekty
  • včasné rozeznání a přerušení projektů, které se stávají nedůležitými
  • zredukování konfliktního potenciálu u nedostatkových zdrojů, které se využívaji nad rámec jednoho projektu
  • zvyšující se vzájemná výměna zkušeností
  • zvýšení transparentnosti vytvářením uživatelského rozhraní mezi projekty a managementem

Centrálním nástrojem, který zde používáme, je projektově-portfóliová analýza. Použitím tohoto nástroje se nám podaří identifikovat nejefektivnější projekty a tim docílit na úrovni celé společnosti vyšší ekonomický užitek.

Vaše plus: Projektově-portfóliovou analýzou obdržíte komplexní transparentnost ve vztahu k Vašim projektům. Můžete nasazovat optimálně dispoziční finanční zdroje a propagovat aktivně projekty s nejvyšším užitkem. Nedůležité projekty jsou identifikovány a mohou být pozastaveny.

Tisk stránky