Deutsch

Metodika

V průběhu realizací četných projektů jsme odvodili metodiku, která je aplikovaná v rámci našich služeb projektového managementu. Vyvíjíme ji kontinuálně dále a aplikujeme jí do našich standardizovaných postupů. Metodika se skládá ze 3 fází, které jsou členěny do 4 dílčích kroků (prinzip 3x4).

methodikaCZvelka.gif

detaily metodiky

V průběhu následné projektové péče Vám nabízíme specifické audity, které přesahují hranice projektu a jsme Vám rádi k dispozici jako odpovědní partneři, abychom objasnili případné otázky.

Vaše plus: Disponujete jasnou definicí a znalostí cílů projektu a obdržíte přehled o realizovatelnosti projektu a pravděpodobných nákladech projektu. Upozorníme Vás na možné rizika projektu, naplánujeme projekt a budeme dbát důsledně na realizaci. Obdržíte řádnou dokumentací a schválením výsledků projektu stanovíte termín pro jeho ukončení.

Tisk stránky