Deutsch

Jak zažádat

businesmann.jpg

Pokud splňujete podmínky žadatele stanovené Směrnicí Rady 2008/9/ES a máte tedy nárok na vrácení DPH, můžete si podávat žádosti o vrácení DPH sami, nebo využít služeb naší či jiné společnosti aby tuto činnost vykonávala za Vás. Žádost se podává elektronicky prostřednictvím daňového portálu České daňové správy.

Samotnému podání žádosti musí předcházet dva zásadní kroky:

  • pořídit si zaručený elektronický podpis neboli kvalifikovaný certifikát
  • požádat o přidělení přístupu do aplikace pro vrácení daně na Daňovém portálu České daňové správy

Vlastní podání žádosti spočívá ve vkládání potřebných dat do elektronického portálu. S tím souvisí nejen znalost uživatelského prostředí a funkcí tohoto portálu, ale i znalost příslušné legislativy, závazných termínů, finančních limitů a rozdílných pravidel příslušných států a jejich finančních úřadů, ze kterých žádáte vrácení DPH. V případě problémů, vznesení dotazů, žádosti o doplnění dokumentů apod. je nutné komunikovat nikoliv s českou daňovou správou, ale s příslušnými daňovými orgány daných států v jejich úředním jazyce.

Vaše plus: Pokud se rozhodnete využít našich služeb, pak veškerou výše popsanou agendu zajistíme za Vás. To bude vyžadovat Vaši minimální spoluúčast, při které nám budete muset pouze udělit Plnou moc pro zastupování ve věci vracení zahraniční DPH a zasílat kopie Vašich dokladů.

Tisk stránky